Česká strana sociálně demokratická Vlašim

Historie ČSSD Vlašim

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) začala rozvíjet činnost ve Vlašimi ihned po sametové revoluci v roce 1989. Nevznikla jako nová politická síla, ale spíše se obnovila strana, která měla v ČR tradici více než 100 let. Ve Vlašimi patřila k nejsilnějším politickým seskupením již před druhou světovou válkou, rovněž ve většině Evropských států měla pevně zapuštěné kořeny. Lze říci, že měla programově silná témata, na které nebylo obtížné navázat.

Zúčastnila se všech komunálních voleb v našem městě a měla své zástupce jak v radě tak zastupitelstvu města. I když jsou období, kdy byla v opozici, vždy na prvním místě byla snaha o rozvoj města, bez ohledu na politickou příslušnost, což dokládá mnoho projektů, které Vlašim získala.

Někteří naši členové pracovali a pracují ve vedení kraje, parlamentu ČR a vždy si při své práci uvědomují, že jsou také „vlašimáci“.

Za velký přínos považujeme velké procento nových, mladých členů, kteří vstoupili do strany hned po splnění věkové hranice 18 let, což je zásadní předpoklad budoucnosti ČSSD. V našem městě strana nikdy neprošla žádnými spory a konflikty, zkrátka je přátelská. Rovněž nikdy nebyl náš představil v souvislosti s výkonem funkce trestně stíhán, což není v současné době rovněž bezvýznamné.

ČSSD není organizace uzavřená, a proto budeme rádi, když občané podobných myšlenek a zásad se stanou členy naší organizace, pokud nikoliv, děkujeme alespoň za sympatie k našemu programu.